ਰੈਗਰੇਟਸ Regret Song Lyrics In Punjabi - R-Nait Lyrics

ਰੈਗਰੇਟਸ Regret Song Lyrics In Punjabi - R-Nait Lyrics

Regret Song was sung by R-Nait. Regret Song is written by R-Nait .Music of regret song is given Gur Sidhu . Regret Song was lable under Speed Records.

Regret Song Lyrics In Punjabi - R-Nait Lyrics

Regret Song Credits

Singer R-Nait
Tanishq Kaur
Lyrics R-Nait
Tanishq Kaur
Music Gur Sidhu
Music Label Speed Records

Lyricsਹੈ ਯੋ !
ਯੂ ਅਲਰੈਡੀ ਇਟ੍ਸ ਗੁਰ ਸਿੱਧੂ ਮੁਸਿਕ

ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ
ਛੱਡ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਰ ਜਾਏਗੀ

ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ
ਛੱਡ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਰ ਜਾਏਗੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਬਿੱਲੋ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਬਿੱਲੋ
ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਗੋਰੀਏ

ਯਾਰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਮੇਲੇ ਚੋਣ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੀ
ਫੋਰਡ ਨੀ ਤੂੰ ਸੈੱਲ’ਆਂ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਹਾਜ ਗੋਰੀਏ
ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਮੇਲੇ ਚੋਣ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੀ
ਫੋਰਡ ਨੀ ਤੂੰ ਸੈੱਲ ’ਆਂ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਹਾਜ ਗੋਰੀਏ

ਹੋ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਕੇਹੜਾ ਪਢੰਗਾ
ਲੱਗਦਾ ਕੰਜਰ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰੂੰਗਾ
ਲੱਗਦਾ ਕੰਜਰ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰੂੰਗਾ

ਹੋ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਕੇਹੜਾ ਪਢੰਗਾ
ਲੱਗਦਾ ਕੰਜਰ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰੂੰਗਾ
ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਨ ’ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮਲਾ
ਪਤਾ ਨਾਈ ਸੀ ਵੱਡਾ ਹੋਕੇ ਗੀਤ ਕਰੂੰਗਾ

ਹੋ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚੋਂ ਫੁਰਰ ਫੁਰਰ ਕਹਿ ਕੇ
ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚੋਂ ਫੁਰਰ ਫੁਰਰ ਕਹਿ ਕੇ
ਸੀ ਮੈਂ ਫੋਰਡ ਵਾਲੀ ਕੱਢ ’ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਗੋਰੀਏ

ਯਾਰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਮੇਲੇ ਚੋਣ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੀ
ਫੋਰਡ ਨੀ ਤੂੰ ਸੈੱਲ ’ਆਂ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਹਾਜ ਗੋਰੀਏ
ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਮੇਲੇ ਚੋਣ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੀ
ਫੋਰਡ ਨੀ ਤੂੰ ਸੈੱਲਆਂ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ

ਲੋਵੇ ਲਿੱਟਰ ਕਦੇ ਸੀ ਮੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ
ਵੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹੈਂ ਪ੍ਰੋਪੋਸੇ ਮਾਰਦਾ
ਵੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹੈਂ ਪ੍ਰੋਪੋਸੇ ਮਾਰਦਾ

ਲੋਵੇ ਲਿੱਟਰ ਕਦੇ ਸੀ ਮੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ
ਵੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹੈਂ ਪ੍ਰੋਪੋਸੇ ਮਾਰਦਾ
ਹੁਣ ਕਯੋਂ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਮੋਹ ਵੇ
ਸੁਣੇ ਆਏ ਟਾਰਾਂਟੋ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੋ ਵੇ

ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦਾ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦਾ
ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂ ’ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟਿੱਚ ਵੇ

ਹੋ ਬਾਦ ਲਕ ਮੇਰਾ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਿਆ
ਮੈਂ ਟਿਕਟਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਕ ਲੰਡ ਵਿਚ ਵੇ
ਬਾਦ ਲਕ ਮੇਰਾ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਿਆ
ਮੈਂ ਟਿਕਟਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਕ ਲੰਡ ਵਿਚ ਵੇ

ਹੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਖ਼ੈਰ ਸੋਹਣੀਏ
ਡਾਇਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਛੱਡ ਛੱਡ ਸੋਹਣੀਏ
ਡਾਇਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਛੱਡ ਛੱਡ ਸੋਹਣੀਏ

ਹੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਖ਼ੈਰ ਸੋਹਣੀਏ
ਡਾਇਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਛੱਡ ਛੱਡ ਸੋਹਣੀਏ
ਧੋਖੇ ਲੱਗਣ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡ ਵਰਗੇ
ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਬਨਾਯਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਸੋਹਣੀਏ

ਹੋ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨਾ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੇ
ਹੋ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨਾ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੇ
ਰ-ਨੈਟ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨੀ ਰਾਜ ਗੋਰੀਏ

ਯਾਰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਮੇਲੇ ਚੋਣ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੀ
ਫੋਰਡ ਨੀ ਤੂੰ ਸੈੱਲਆਂ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਹਾਜ ਗੋਰੀਏ
ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਮੇਲੇ ਚੋਣ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੀ
ਫੋਰਡ ਨੀ ਤੂੰ ਸੈੱਲਆਂ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਹਾਜ ਗੋਰੀਏ


Post a Comment

0 Comments